dzieci
- Tym razem sąd przyznał mnie tobie, ojcze.