Karpuszko
- Niech pani przesunie głowę trochę w prawo.