Karpuszko
- Gzie się pan tak nauczył całować panie Karpuszko?
- Ooo, przez długie lata byłem inkasjentem gazowni...