Karpuszko
- Patrz pan panie Karpuszko, jak za naszym przykładem idą wszyscy odbudowywać Warszawę