medycyna
- Trzy tysiące złotych kosztuje wizyta lekarza! Mam nadzieję, że jesteś naprawdę chory i nie wydajemy pieniędzy na próżno.