medycyna
- Z bliska babcia widzi?
- A widz´ prosz´ pana doktora.
- A z daleka?
- Aż spod Grójca proszę pana doktora.