panie
- Jesteś poetką?
- Skąd wiesz?
- Kupiłam w zeszłym tygodniu tomik twoich poezji.
- Ach, to ty...