panie
- Czy pani była kiedy na diecie?
- Nie, zawsze jeździłam nad morze.