panie
- Jak się czuje twój mąż?
- Dziękuję dobrze, tylko ciągle odkłada termin ślubu.