panie
- Jak duży jest twój pokój?
- Taki jak ten tylko troch´ wi´kszy.