panie
- Czemóż pani tak koniecznie chce wyjść za mąż, czy myśli pani że to lepiej?
- Może lepiej nie, ale częściej.
(autokarykatura z Olgą Siemaszkową)