panie i panowie
- Czemu się u¶miechasz kochanie?
-Dzwoni mój m±ż, mówi, że wła¶nie gra z tob± w bridża.