panie i panowie

- Ja mam awansować twojego mężą?! A dlaczego on nie awansuje mojej żony?