panie i panowie
- Gdy pierwszy raz kąpałam się przy tobie, nie mówiłeś że płoszę ci ryby...