panowie
- Proszę pana, która jest teraz godzina?
- Dwadzieścia po czwartej.
- Mój Boże, jak ten czas leci. Przed godziną miałem jeszcze 2.500 złotych...