panowie
- Pan pali?
- Nie. Ale nie mogę się odzwyczaić.