panowie
- Przepraszam panów, że w takim stanie.
- Drobiazg... Niech panowie siadają...