panowie
- Co robisz?
- Nic.
- Doskonałe zajęcie, tylko duża konkurencja.