panowie
- Moja żona ma zwyczaj mówienia do siebie, czy twoja też?
- Tak, ale nieświadomie, ona myśli. że ją słucham...