peerel
- Kowalski niedowidzi, słabo słyszy i porusza się z trudnością.
- Dać go do pilnowania magazynu.