peerel
- Jak wypadnie reszka to będzie pierwszy gatunek.