1936 - 1939
- Jesteś wstrętną hipokrytką. Wczoraj już wiedziałaś, że kłamię, a udawałaś, że mi wierzysz.