1936 - 1939
- Proszę pana, czy takie statki często toną?
- Nie, tylko raz.