Skip to main content

Panie | Ladies

– Naturalnie, że chciałabym mieć męża, tylko jeszcze nie wiem czyjego…
– Of course I would like to have a husband, I just don't know yet whose husband…

– Jak się czuje twój mąż?
– Dziękuję, dobrze, tylko ciągle odkłada termin ślubu…
– How is your husband?
– Very well, thank you, but he keeps postponing the date of our wedding…

– Czy twój pokój jest duży?
– Taki jak ten, tylko większy.
– How big is your room?
– As big as this one, but bigger.

– Tak bardzo musiałam ograniczyć mój budżet domowy, że w zakresie rzeczy zbytecznych musi wystarczyć mi to, co jest najbardziej niezbędne…

– Słyszałaś mamo, Dzidzio Koczy-Morski zaczął pracować! – To straszne. Czego ci ludzie nie robią dla pieniędzy.
– Did you know Mother, that Dzidzio Koczymorski has started working. – That’s terrible. Unbelivable what people are prepared to do for money.

– Dlaczego tak zawsze źle mówisz o ludziach?
– Bo mówić dobrze to żadna przyjemność…
– Why are you always talking so badly about people?
- Because to speak well is no pleasure....

– Co pani robi pani Karpuszko? – Wrzucam pocztówkę do męża. – A czemu pani nic na niej nie napisała oprócz adresu? – Bo my ostatnio ze sobą nie rozmawiamy.
– What are you doing? I'm posting a card to my husband. – But you have not written anything on it, just the address. – We not talking to each other now.

– Czy pani była kiedyś na diecie?
– Nie, zawsze jeździłam nad morze.
– Have you been on a diet?
– No, I mostly go to the seaside.

– Dlaczego nie wychodzisz za Felka?
– Sęk w tym, że on mnie kocha taką, jaką jestem, niezamężną.
– Why don't you marry Felek?
– The problem is, he loves me the way I am, unmarried.

– Jak ci poszły próbne zdjęcia? – Świetnie! Tylko reżyser skarżył się, że mam zimne nogi.
– So how was the casting? – Very good, only the director was complaing that my legs were cold.

– Jak ci się podoba stan małżeński? Zadowolona jesteś, że wyszłaś za mąż? – Tak, bardzo, tylko do męża nie mogę się przyzwyczaić…
– Are you happy you got married? – Very happy, but I cannot get used to my husband…

– Wiesz, ten Jasio jest taki inteligentny, że nie mam z nim o czym mówić…
– You know, Johnny is so inteligent that I don't know what to talk with him about…

– Dlaczego Agata nie wyjdzie za mąż za Piecyka skoro ma z nim pięcioro dzieci? – A, bo on ma taką paskudną gębę...
– Why don't you marry Pietrzyk, you have five children with him. – Oh, he's got such an ugly face…