Skip to main content

Zdrowie | health

– Co słychać na dyżurze
– Ten symulant spod trójki umarł.
– What’s the news from the ward?
– The hypochondriac from number three died

– Pani mi się coś nie podoba…
– Czy taka jestem brzydka? – Mhm… to też…
– I don't like the look of you…
– Am I so ugly? – Well… that as well…

– Czy wie pani, jakie są godziny przyjęć doktora?
– Godziny? Chyba minuty!
- Do you know what the doctor's office hours are?
- Hours? More likely minutes!

– Z bliska babcia widzi?
– A widzę proszę pana doktora. – A z daleka?
– Aż z pod Grójca proszę pana doktora.
Impossible to translate due to wordplay in the Polish language.

– Zapisałem pani pigułki, które musi pani zażywać w wodzie…
– Niemożliwe panie doktorze, ja nie umiem pływać.
– I prescribed you some pills to take in water.
– Impossible, I cannot swim.

– Niech się pani rozbierze. – A pan doktór?
– Could you undress please. – And what about you, doctor?