Skip to main content

Okładki „Szpilek” | magazine covers

Podpisy po najechaniu myszką  |  Mouse-over captions

– Co dziś dajemy panie dyrektorze?
– Which one are we putting up today, boss?

– Żeby do tego dojść musiałem trochę posiedzieć.
Impossible to translate due to wordplay in the Polish language.

– Podobno bez nurków nie można się tu pokazać…
Impossible to translate due to wordplay in the Polish language.

– Jak wypadnie reszka, to będzie pierwszy gatunek.
- If the heads are out, it will be the first quality.

– Popatrz, to jest wlaśnie mój narzeczony.
– Look, that's my fiance.

– Co za czasy moja pani, on ją bije bez ślubu!…
– What the world is coming to! He is beating her and they are not even married!…

– Słuchajcie, kierownik wrócił z urlopu!
– A co, nie było go?
- The boss is back from holiday!
- Oh, was he away?

– Ci faceci ciągle się na mnie gapią, jak zmieniam kostium…
– To zasłoń się ręcznikiem.
– Nie mogę, bo wtedy nic nie zobaczą…
- These guys keep staring at me as I change my swimming costume....
- Then cover yourself with a towel.
- I can't, because then they won't see anything....

– A formularz pan ma?
– Did you fill in the form?

– Dzieci, tatuś przyszedł w odwiedziny!
– Mój, Jasia czy Halinki?
- Children, daddy has come to visit!
- Mine, Johnny's or Halinka's?

– Niech się pan z nim nie zadaje, panie kolego, on jest nieślubny…
- Don't talk to him, mate, he's illegitimate....

– Dlaczego pani to zrobiła, pani Malinowska?
– Nie mogłam już z  nim wytrzymać.
– To trzeba się było rozwieść!
– Kiedy bałam się opinii publicznej…
– Why did you do it, Mrs Malinowska?
– I couldn't stand him anymore.
– Then you should have divorced him!
– I was afraid what the neigbours would say...

– Ja mam awansować twojego męża?! A dlaczego twój mąż nie awansuje mojej żony?
- I am supposed to promote your husband! And why doesn't your husband promote my wife?

– Święta, święta… i po świętach…
– Merry Christmas! Merry Christmas! And now it's all over…

– Nowakowski, Kowalski, Kozłowska, Wójcik.
– A po co dyrektorowi akta personalne Wójcika? Przecież on wczoraj na zebraniu nie krytykował.
– Nowakowski, Kowalski, Kozlowska, Wojcik.
– Why do need Wojcik's personnel file? After all, he did not criticise anybody at the meeting yesterday.

– Ppprzysię-ę-gam ko-cha-nie, że wrac-a-cam, eep, z posiedzenia za-a-rządu…
- I swwwe e -e-e ar, darling, I've just be-e-een to a board meeting....